Ichtus Hasselt

Christelijke studentenvereniging


Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief februari 2017

Voila, hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief, weer helemaal up to date. Ik kan je alvast zeggen dat ichtus Hasselt genoten heeft van dit afgelopen half jaar. We zijn gezegend geweest door de opkomst van nieuwe leden in onze groep die allemaal stuk voor stuk een meerwaarde zijn binnen de groep.

Eind september van 2016 gaven we de aftrap van ichtus Hasselt. Ook gingen we samen als ichtusgroep naar de gekende student take off in Hasselt. Met een vier- of vijftal begaven we ons naar daar en hadden een leuke tijd. We maakten een ontspannen begin van een nieuw schooljaar.

Met de stuurgroep van ichtus probeerden we een programma voor het komende half jaar uit te stippelen waarin het evenwicht tussen ontspanning en studie zeker aanwezig zou zijn. Dus op die manier wisselden we deze twee dingen af.

Al heel snel in het jaar konden we genieten van het startweekend van ichtus Vlaanderen. Dit weekend was bedoeld voor al de leden van ichtus Vlaanderen. Hier werd het jaarthema ‘Alles is relatie(f)’ behandeld. Het weekend werd zeer goed ingevuld door ontspannende, maar ook zinvolle activiteiten. We genoten van een leuk kennismakingsspel, een zelfgemaakte escape room, een boeiende film en natuurlijk van elkaars gezelschap. We doken ook samen in het Woord en wisselden onze meningen en ideeën met elkaar. Het was erg fijn om je verbonden te voelen met studenten uit andere ichtusgroepen. Vele mensen hebben het weekend als iets heel fijn en boeiend ervaren. Ook al nam het voor sommigen veel tijd weg die kon gespendeerd worden aan schoolse taken, toch was het zeker de moeite.

Hierna volgde er nog een gebedsavond. Deze avond is zeer mooi ingevuld geweest. Als ichtusgroep hebben we een muur in ons lokaal mogen weten opfleuren met individuele dankpunten. Ons streefdoel is 1000 dankpunten naar aanleiding van het lied ‘Tienduizend redenen’. Het is de bedoeling dat de muur helemaal volgeraakt met gebedspunten. Elke keer als we samenkomen, mag je dan ook vrijwillig de muur verder aanvullen.

Stilaan naderden we al naar het einde van het eerste semester toe. Toch hadden we nog een paar activiteiten in petto. Er was namelijk nog een Sinterklaasactiviteit voorzien waarin twee teams streden tegen elkaar om zo het snoep van Sinterklaas in handen te krijgen.

De week hierop volgde nog een bijbelstudie en het jaar 2016 rondden we af met een kerstfeestje. We maakten het gezellig door een lekkere maaltijd. Ook stonden we even stil bij de geboorte van Jezus door het verhaal te lezen in de Bijbel. Daarnaast werd er ook de opdracht gegeven om complimenten toe te schrijven aan twee namen die je had getrokken van de groep. Zo eindigden we het jaar 2016 in een positieve noot.

Voor de stuurgroep was dit half jaar toch wel een aanpassing en dat vooral qua organisatie. Het was ook aftoetsen en ervaren wat het beste was en is voor de groep om te doen. We dachten na over maken van kringen, het meedelen van gebedspunten via whatsapp, de takenverdeling (verantwoordelijke voor het eten, communcatieverantwoordelijke, bordverantwoordelijke, kringcoördinator..) en nog een aantal noodzakelijkheden. Het is eigenlijk een proces en we zijn nog altijd zoekende hierin. Dit semester zullen we trachten om als stuurgroep meer samen te komen om zo het proces en het gebeuren binnen ichtus Hasselt efficiënter en beter te laten verlopen.

Wij kijken uit naar het nieuwe semester en verwachten het van de Here!

Advertenties


Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief augustus 2016

Zo, hier zijn we dan weer na een half jaar verder! Graag wil ik samen met jullie terugblikken naar een super leuk tweede semester bij ichtus Hasselt.

Tijdens de examens in januari stonden de ichtusactiviteiten even stil. Toch konden we het ons permitteren om er eentje op te drinken in een gezellig cafeetje in Hasselt. Een oppepper tijdens de blok kan iedereen toch gebruiken, niet?

Begin februari zijn we er dan weer echt in gevlogen. Enkele bijbelstudies volgden met het thema ‘uitzending gemist’ centraal. Met dank aan Korneel en Jonas die deze studies wilden leiden. Al snel kwam het ichtusweekend eraan en hier namen ook aan aantal van onze groep deel. Dit werd als zeer fijn ervaren en zo leerden ze ook weer een stukje van christelijk Vlaanderen kennen, heerlijk toch!

Dit jaar mochten we ook twee meiden ontvangen van Ierland in onze ichtusgroep. Zij, Lucy en Olivia, studeerden in Hasselt voor een klein half jaar. Jammer genoeg hebben we ze maar één keer kunnen ontvangen, maar toch fijn om te weten dat er nog jeugd is buiten België die op zoek zijn naar de Here.

Hierna volgde dan het halftimeweekend van ichtus.

Het weekend daarop organiseerden we een tweedaagse met alleen ichtus Hasselt. We konden dit laten doorgaan in het gebouwtje van de kinderclub van Elisabeth haar moeder. En ja dit was zeker een topper! We deden het rustig aan en genoten van elkaars gezelschap en van het rijkelijk eten. Daarnaast hielden we ook een moment om tot God te komen en dat deden we door een preek te beluisteren van een Amerikaanse predikant. Hierna namen we de tijd om er met elkaar over te praten. Zelf heb ik dit ervaren als iets zeer waardevol en leerrijk. Je leert elkaar kennen, maar bovenal leer je God beter kennen en dat moeten we zeker blijven doen, zoeken naar de Here! We sloten de tweedaagse af met een wandeling en een ijsje aan Koersel kapelleke. We waren vastberaden dat hier een gevolg aan moest komen en dat zou er ook komen!

Hierna volgden nog enkele bijbelstudies die ook al eens doorgingen bij Korneel op kot.

En zo kwamen we al aan de paasactiviteit die doorging in het ichtuslokaal in de Bakkerslaan verzorgd door Korneel en Jonas. En ja, beetje teambuilding was hier zeker voor nodig!

Hierna volgde nog enkele bijbelstudies gegeven door Korneel, maar ook door Wouter Vanhoof die actief is in de werking van ichtus van Antwerpen. Hij gaf ons een studie over de doop wat ik zelf en de anderen heel erg boeiend vonden. Het hebben van een kleine ichtusgroep is dan ook echt een meerwaarde. Er ontstaan bijgevolg heel open en eerlijke gesprekken.

Samen met de groep reden we ook naar het levendige studentenstadje Leuven. Daar luisterden we naar het marcusdrama gebracht door de studenten van ichtus Leuven. Het was een heel aangrijpend gebeuren voor ieder in het publiek. Met andere woorden een mooie weergave van hoe het er in die tijd aan toe ging.

Wat zeker niet mocht ontbreken was de missionweek in mei en dat ging ook door in Leuven. De leden van ichtus Leuven en een paar van onze ichtusgroep hadden alles in het werk gezet om het Woord van God te verspreiden. Dit deden ze door studies te houden waar de deur wagenwijd open stond voor iedereen die het wilde horen. Ook werden er lunches voorzien in de straten van Leuven. Het zaad werd gestrooid en daar bleef het niet bij. Er bleven mensen met een honger naar het evangelie zitten en die werden goed opgevangen door de medewerkers van dit project. In het algemeen konden we zeggen dat God de missionweek gezegend heeft. Ook voor de leden van ichtus was het een hele verrijking en bemoediging.

Eerder hadden we al een paar gastspreker. Zo mocht Jos Phillipaerts het rijtje afmaken voor het afgelopen jaar. Hij sprak met ons over de bijbel en de rol van de wetenschap hierin. Jos is iemand die zich heel erg bezig houdt hiermee en we mochten een stukje proeven van zijn ideeën en zijn open houding hier tegenover. Voor de mensen in onze groep die veel te maken hebben met de wetenschap was het zeker een hele boeiende lezing.

Toch eindigt een fantastisch ichtusjaar ook weer. Maar dat deden we niet zomaar. We hielden een dessertenbuffet en genoten van elkaars gezelschap.

Ook daar hielden we het uiteindelijk niet bij. Als de herexamens gepasseerd waren, hield ichtus Hasselt nog een driedaagse op locatie in Koersel. Hier hielden we eerder nog een weekend in februari. We hadden het zeer naar ons zin met lekker eten en een uitstapje naar een kleine kinderboerderij in Heusden-Zolder. Ook maakten we tijd om na te denken over Gods woord en dat aan de hand van een videopreek. Dat was eentje uit een reeks van uit de kerk van Alive met als spreker Christoph, leadpastor daar. Heel erg leuk om dit te overdenken met leeftijdsgenoten en naar elkaar te luisteren.

Voila, ik mag wel zeggen namens heel de ichtusgroep dat we heel gezegend zijn het afgelopen jaar. Al waren we met niet zo veel, we mochten erg graven in het Woord. Het bracht ons dichter naar elkaar toe, maar ook vooral naar onze grote Vader.

We zijn heel erg benieuwd naar het jaar dat komen gaat. Tot nu toe ziet het er al erg goed uit. We hebben al een heel aantal mensen die de groep van ichtus Hasselt willen vervoegen en daar kunnen we alleen maar blij om zijn!

(zie media voor foto’s)


Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief januari 2016

12190914_10207512072136632_3568763102723036542_n

En het eerste semester is alweer voorbij gevlogen!

Momenteel zijn nog paar studenten bezig met de examens en de andere hebben al meteen terug les, dus de drukte is weer begonnen. Maar we hebben een super geweldig eerste semester gehad!

We hebben verschillende Bijbelstudies gehad waar we toch wel wat hebben over nagedacht, gediscussieerd en bijgeleerd! Net zoals op het starweekend van Ichtus Vlaanderen. Het thema van het jaar is ‘Uitzending gemist’ en daar ging het op het weekend ook over. We konden kiezen uit verschillende workshops die over evangeliseren ging. Zo konden al studenten mee beginnen te denken aan de missionweek die in de eerste week van mei plaats vind. In Leuven gaan we dan een week lang verschillende acties doen waarbij wordt geëvangeliseerd.

Verschillende studenten hebben ook kennis gemaakt met een Proxy Station. Dat zijn 4 prenten waarbij vragen worden gesteld, zo wordt er een gesprek begonnen en op de laatste afbeelding word de link met het geloof wat gelegd. En zo waren er nog andere interessante workshops.

We hebben ook een lezing gehad van Christophe Pletschet (Lead Pastor van Alive Kerk) over waarom we eigenlijk evangeliseren. Hij heeft ons verteld dat wij evangeliseren omdat wij elkaar moeten lief hebben, want dat staat in de Bijbel. We willen God dienen en evangeliseren is ook dienen. Het was een gezellige, maar ook leerzame avond!

Ichtus Leuven had een Praise & Prayers georganiseerd en daar zijn we natuurlijk ook naar toe gegaan. Het was een avond vol aanbidding en een kort woord, iets waar we echt van hebben genoten! Onze batterij was weer volledig opgeladen.

Het eerste semester hebben we afgesloten met een kerstfeestje. Verschillende studenten hadden lekker gekookt en gebakken en zo hadden we een 3 gangenmenu op tafel gekregen.

God heeft ons een groot cadeau gegeven, dus we wouden ook aan elkaar denken en we hebben natuurlijk ook cadeautjes gekocht voor elkaar. Maar we hebben meer gedaan dan dat, want we vieren kerstmis voor een reden, Jezus zijn geboorte. En we hebben die avond er bewust bij stil gestaan, en omdat Jezus als een baby op aarde is gekomen, hebben we eens iets anders gedaan dan geschreven. We hebben getekend waarvoor we dankbaar zijn (sorry, ik ben een foto vergeten te trekken). En amai! Het waren tekening waarbij we wel stil werden, want vaak hebben we de tijd niet om stil te worden en dankbaar te zijn voor alles, en nu wel!

We hebben ook eindelijk een groepsfoto getrokken van een deel van de groep. Andere konden spijtig niet komen of ze hadden al examens.

Nu is het eind januari en begin februari beginnen we al terug met onze ichtusavonden. We hebben weer Bijbelstudies, lezingen en leuke ontspanningsavonden op programma staan. We gaan ook eens een Ichtusweekend houden voor Ichtus Hasselt alleen, lekker gezellig! Het halftimeweekend van Ichtus Vlaanderen staat ook al in de agenda!

Het zal dus weer een druk semester zijn met school, Ichtus en alle andere dingen, maar iedereen ziet ernaar uit!

IchtusHasselt


Een reactie plaatsen

Terug van weggeweest & een nieuw semester

Normaal was het de bedoeling om regelmatig een blogbericht te posten om wat te vertellen over wat we allemaal in Ichtus Hasselt doen. Jammergenoeg is dit aspect ons een beetje uit het oog verloren. Een gewoonte die we graag opnieuw willen oppikken.

Sinds het laatste blogbericht, dat schaamtelijk genoeg dateert van de eerste Ichtusavond, is er natuurlijk al heel veel gebeurd. We hebben er al een hoop studies opzitten, hebben reeds een lezing gehad en konden elkaar beter leren kennen door de verschillende ontspanningsactiviteiten, die natuurlijk ook thuishoren binnen Ichtus!

Ook zijn er reeds 2 Ichtus-weekends gepasseerd, die we als enorm fijn en opbouwend hebben ervaren! We kregen niet enkel interessante lezingen en workshops voorgeschoteld, maar konden ook nieuwe mensen van verschillende Ichtusgroepen leren kennen!10646621_734290783315216_1413445508065949286_nVoor het komende semester staan er nog studies, ontspanning, een lezing, gebedsavonden en een praise-avond gepland. Het belooft dus nog een fijn halfjaar te worden!

Wil je graag meer info ontvangen over Ichtus Hasselt? Stuur dan een mail naar hasselt@ichtus.be om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Zo kom je meer te weten over wat we reeds hebben gedaan, wat we nog gaan doen en waar we graag gebed voor willen vragen.


Een reactie plaatsen

Start Ichtus: 8 oktober

Hoera hoera, feest! Het is weer zover: Ichtus Hasselt begint zijn nieuw academiejaar.

Dit op 8 oktober om 19u. We verwachten jullie allen om 19u in de Ichtus-lokalen (Bakkerslaan 14, Hasselt) voor een groots kennismakings-gezelschapsspelletjes-activiteit! Er worden hapjes en drankjes voorzien, dus eet misschien al iets kleins.

Tot dan!

Affiche


Een reactie plaatsen

3, 2, 1… GO

Na drie maanden welverdiende vakantie mogen we weer onze boekentas vullen en bokes smeren: het academiejaar is weer begonnen! Voor sommigen een nieuwe ervaring, voor anderen oude koek.

Als je aan ‘studenten’ denkt, denk je vaak aan colleges volgen, op kot zitten, nieuwe vrienden maken, veel studeren, sommige slapeloze nachten, uitgaan, … Wat mist er nog in het lijstje? Juist ja, een studentenvereniging! Waarschijnlijk zie je in het begin van het academiejaar in de cafetaria talloze standjes staan waar je je kunt inschrijven voor verschillende studentenverenigingen. Eén zie je er misschien niet tussen staan, lijkt een beetje verborgen, maar is zeker ook aanwezig: Ichtus!

Ichtus Hasselt is wcalendareer klaar om het academiejaar te beginnen en hoopt er ook dit jaar iets moois van te maken. Het wordt opnieuw een jaar vol met studies, lezingen, ontspanning, weekends, …

Met trots mogen we jullie de nieuwe stuurgroep voorstellen! Een frisse wind verzekerd.

Tot slot, houd je pen en je agenda klaar en noteer: 8 oktober, 1ste Ichtusavond. Tot dan!

 


Een reactie plaatsen

Ichtus Startweekend 2013

voorEen stapje in de wereld…

Dat was het thema van het startweekend dit jaar. Het is een introductie van het jaarthema van Ichtus Vlaanderen: geloof in de wereld.

Zoals elk najaar komen studenten uit alle Ichtusgroepen samen om het Ichtusjaar werkelijk in te zetten. Ook dit jaar was elke Ichtusgroep vertegenwoordigd. Zo maak je niet alleen nieuwe vrienden, maar leer je ook meer over hoe andere Ichtusgroepen fungeren, en word je uitgenodigd op verschillende gemeenschappelijke activiteiten.

Dit weekend hebben we werkelijk een stapje in de wereld gezet. Nuja, eerder een stapje in Zedelgem, de gemeente waar het weekend doorging. We waren onderverdeeld in drie groepen: een groep ging helpen in het natuurgebied van Merkenveld, een andere groep in het natuurgebied van Doeveren en nog een andere groep ging helpen met klusjes bij mensen thuis. Het was werkelijk een leuke ervaring. Op deze manier konden we ons dienstbaar opstellen; een houding waar veel uit te leren valt.

Verder werd het weekend gevuld met lofprijs, een kringstudie, ochtendlectio, verschillende workshops, een film en bijhorende responsgroepen. Maar ook de ontspanningsfactor was zeker niet te missen dit weekend: een quiz, elke avond een bar (‘Café De Ichtus’) en een echt kampvuur.

Nieuw dit jaar was ‘de kapel’. Op de plaats waar het weekend doorging, stond een kapel tussen de herfstige bomen die hun bladeren al aan het verliezen waren. De bedoeling was dat we dit weekend een gebedsketting zouden vormen: elk uur van het weekend, beginnende vrijdagavond en eindigend zondagnamiddag, werd er gebeden in de kapel. Je kon je opgeven voor 1 uur. En jawel, ook ’s nachts werd er gebeden! Ik kan je verzekeren, dit was echt een fijne ervaring. Een uur lang, alleen, in stilte met God doorbrengen in een mooie kapel…

Een oproep aan alle studenten die niet mee waren: het is werkelijk de moeite! Je krijgt niet enkel enorm veel geestelijk voedsel, maar je leert nieuwe vrienden kennen, onderhoud oude contacten en leert zoveel bij over Ichtus. Daarom: houd het tweede weekend van maart al vrij, want dan is het Halftimeweekend! Tot dan?!