Welkom – Welcome

Welkom

Welcome

In het relatief jong studentenstadje Hasselt, vind je een hoop studentenverenigingen, waarvan Ichtus Hasselt er eentje is.

In the relatively new student city of Hasselt, you’ll find a bunch of student associations, of which Ichtus Hasselt is one.

Het evangelie holistisch leven en verkondigen onder de studenten

Living the gospel holistically and proclaiming it amongst the students

En, waar is dat precies?

And, where exactly is it?

Als je de Bakkerslaan in Runkst afrijdt en op zoek gaat naar nummer 14 kom je bij een oud, haast verlaten pand uit, en denk je bij jezelf: ‘dit kan het toch niet zijn?’ Maar oh jawel, daar is het Ichtus lokaal.

When you drive through the Bakkerslaan in Runkst en you’re looking for house number 14, you’ll arrive at an old, almost abandoned building, and you think to yourself: ‘this can’t be it?’ But yes indeed, you’ve arrived at the Ichtus room.

It’s not much, but it’s home

Ron Weasley

En, wat doen jullie dan?

And, what exactly do you do?

Wij organiseren 3 verschillende soorten activiteiten: Gezamelijke studies, Gezamelijke activiteiten, en Kringen.

Gezamelijke studies
Om de 4 weken kan je in het Ichtus lokaal terecht voor een gezamelijke studie. Een spreker zal er dan een onderwerp bespreken en deze belichten vanuit de Bijbel. Na afloop kan er nagepraat worden in het lokaal of gaan we naar ons ‘stamcafé’ de McDo.

Gezamelijke activiteiten
Om de 2 weken vinden deze meestal plaats in het Ichtus lokaal. Er wordt dan een ontspannende activiteit voorzien, maar natuurlijk ook de mogelijkheid om gewoon te chillen en/of bij te praten met je mede-Ichtianen. Na afloop kan er ook weer naar ons ‘stamcafé’ de McDo gegaan worden.

Kringen
Als je als lid bent ingeschreven (zie ‘Inschrijven’) wordt je door de Coetus Dux (Kringco) ingedeeld in een kring. Dit is een groepje van 5-10 man. We komen elke 4 weken samen in het ichtus lokaal om eerst een algemene overdenking te hebben, daarna splitsen we op in onze kringen om het er verder over te hebben.

We organise 3 different kinds of activities: Joint studies, Joint activities, and Small groups.

Joint studies
Every 4 weeks you’re welcome at our Ichtus room for a joint study. A speaker will discuss a topic and will exemplify it from a biblical perpective. Afterwards there’ll be time to further discuss it or we’ll be going to our ‘regular café’ the McDo.

Joint activities
Every 2 weeks they’ll usually take place at our Ichtus room. We’ll provide a relaxing activity, but there’ll also be the possibility to just chill and hang and talk with each other. Afterwards it’ll also be possible to go to our ‘regular café’ the Mcdo.

Small groups
If you’re a member (see ‘Inschrijven’) you’ll be assigned to a small groups by the Coetus Dux (Small group coordinator). This is a group of 5-10 people. We come together every 4 weeks in our Ichtus room to have a general reflection first, than we split op in our small groups to discuss it further.